Oneseal

One Seal, een nieuw sluitconcept. Het deksel aanbrengen en de verpakking sealen in één handeling. Hierdoor kan in de productie één station worden geëlimineerd. Het deksel fungeert tevens als seal. Na opening nog prima te hersluiten!